PLANUL ZIGURAT DE CONTRACARARE A STATULUI ISLAMIC

Autor: Valentin Ion

ZIGURAT –CLADIRE CARE A IMPRUMUTAT DIN ARHITECTURA DEPOZITELOR DE CEREALE CARACTERIZATE DE ORIFICII LATERALE PENTRU CIRCULATIA AERULUI.

Definirea conceptului

NIVELUL AMENINȚĂRII – RIDICAT
Pe termen scurt – EXTINDERI REGIONALE 

Statul Islamic continuă extinderea în zonele sunnite, va continua lupta regională împotriva celorlalte facţiuni islamice, în special şiiţi din Irak şi din zonele controlate de Hezbollah, creştini şi mozaici din zonă și se poate extinde în tările invecinate LIBAN, IORDANIA, ARABIA SAUDITĂ. 
Pe termen mediu – EXTINDERI GLOBALE ÎN LUMEA ISLAMICĂ 

Puterea din ce în ce mai mare a SI, pretenţiile teritoriale şi concurenţa acesteia cu Al-Qaeda (AQ) poate lansa SI ca şi organizaţie islamică globală. SI se va îndrepta către zonele sunnite, unde poate avea influenţă şi probabil va încerca să obţină influenţă asupra regiunilor controlate de AQ în ASIA CENTRALĂ și AFRICA DE NORD. 
Pe termen lung – EXTINDERI GLOBALE 

Statul Islamic este posibil să întreprindă acţiuni teroriste în Europa şi America de Nord va continua probabil şi consolidarea fenomenului de globalizare a Jihadului, cu scopul de revigorare a terorismului internaţional.

OBIECTIVUL – DESCURAJAREA ȘI NEUTRALIZARE

Pe termen scurt – IZOLAREA 

Luarea măsurilor diplomatice, economice și militare de izolare regională a Statului Islamic și reducere a liniilor de finanțare și aprovizionare cu accent pe aprovizionarea cu produse alimentare dar și cea cu echipamente militare. 
Pe termen mediu – RESTRÂNGEREA 

Dezvoltarea negocierilor pentru crearea cadrului legal necesar unei intervenții militare combinate de către o forță militară suficientă care să execute acțiuni ofensive pentru restrângerea zonei de acțiune a SI. 
Pe termen lung – NEUTRALIZAREA 

Luarea unor măsuri diplomatice pentru instaurare a statului de drept , economice de reconstrucție concomitent cu masuri militare pentru demilitarizare și securizare .


Măsuri politico-diplomatice

Pe plan internațional

Negocieri și tratative pentru aprobarea unei intervenții militare prin rezoluție a CS ONU; 

Negocieri pentru constituirea unei forțe militare suficiente de răspuns la criză; 

Negocieri și conciliere internațională pentru atragerea în cadrul coaliției state precum CHINA și RUSIA; 

Negocieri pentru realizarea unei coaliții anti ISIS în statele arabe din Orientul Mijlociu avind ca actor principal Liga Arabă; 
Reconciliere regională pentru realizarea consensului interetnic în ORIENTUL MIJLOCIU; 

Contacte și tratative pentru atragerea unor state donoare care să contribuie la efortul economic de reconstrucție.

                                            
                                         Pe plan intern

Irak:

Negocieri pentru consolidarea guvernului de uniune națională condus de Haidar al-Abadi; 

Negocieri pentru conciliere inter etnică și implicarea în conflict a întregii comunității; 

Întărirea autorității și capacității decizionale a liderilor politico-militari la nivel provincial.

Siria : 

Negocieri pentru constituirea unui guvern de uniune națională; 

Restabilirea statului de drept și reluarea funcțiunilor social-economice și de securitate.


Măsuri militare

Faza I – Izolarea

Măsuri de control extinse

Dislocarea unor forțe terestre suplimentare pentru securizarea granițelor comune a Irakului și Siriei cu Turcia și Arabia Saudită;
Intensificarea controlului maritim în Marea Mediterană și în special în zona porturilor Tartus și Latakia; 
Intensificarea măsurilor de supraveghere aeriană a granițelor comune cu Turcia și Arabia Saudită;
Măsuri suplimentare de control al identității în aeroporturile din cele două state Irak și Siria dar și din țările învecinate; 
Crearea unor mecanisme simplificate privind schimbul de informații pentru identificare potențialelor amenințări;

Faza II – RESTRÂNGEREA


FIXAREA 

Generarea și dislocarea unor forțe terestre și aeriene și implementarea unui plan de securizare a principalelor căi de comunicații, localităților și obiectivelor strategice de pe teritoriul SIRIEI; 

Realizarea unor linii de apărare puternice în zona kurdă prin asigurarea sprijinului și asistenței militare pentru luptătorii Peshmerga și YPG; 

Sprijin militar pentru realizarea unei forțe armate populare siriene și întărirea capabilităților acesteia prin acordarea asistenței militare; 

Intensificarea operațiilor ISR pentru identificarea țintelor, punctelor tari și slabe ale SI; 

Planificarea, organizarea și desfășurarea unei campanii IO pentru reducerea sprijinului populației acordat SI;

DESTRUCTURAREA 

Executarea unor operații militare ofensive combinate aeriene și terestre pentru preluarea controlului asupra principalelor liniii de comunicații și securizarea acestora; 

Exeecutarea unor operații ofensive terestre limitate, sprijinite de lovituri aeriene, pentru eliberarea unor localități slab aparate prin care să se realizeze izolarea zonelor/localităților puternic apărate de către SI; 

Asigurarea sprijinunului și asistenței militare pentru crearea mecanismelor pentru creșterea capacității de comandă control și cooperare a forțelor militare irakiene; 

Executarea unor operații ofensive aeriene pentru lovirea cu precizie a unor obiective strategice și HVI; 

Întărirea aliniamentelor atinse și restructurarea dispozitivului militar.

Faza III – NEUTRALIZAREA


OFENSIVA 

Executarea unor operații militare ofensive combinate aeriene și terestre, sincronizate, pe trei direcții convergente din nord, nord est și sud-est către localitatea ALEPPO; 
Cosolidarea securității obiectivelor cucerite concomitent cu dezvoltarea mecanismelor economice și restrictive de demilitarizare; 
Asigurarea sprijinunului și asistenței umanitare pentru teritoriile eliberate de sub controlul SI; 
Continuarea campaniei IO pentru creeșterea suportului populației pentru implementarea măsurilor militare.

Măsuri economice

Sprijinul acțiunilor militare; 

Sacțiuni economice pentru intreruperea finanțării;
Sprijin economic pentru reconstrucție; 
Sprijin economic pentru reluarea funcțiunilor sociale; 
Sprijin pentru reluarea relațiilor economice; 
Sprijin pentru relansarea economică.

Măsuri financiare

Sprijin financiar pentru reconstrucție; 

Sprijin financiar pentru familiile de refugiați și cele afectate grav;
Sprijinul financiar pentru restabilirea statului de drept; 

Sprijinul acordarea unor împrumuturi financiare; 

Constituirea unui fond de compensații financiare pentru dezarmare.


IO
Atacuri cibernetice pentru neutralizarea forumurilor, blogurilor, publicațiilor online; 

Campanii PSYOPS pentru influențarea populației;

Atacuri cibernetice asupra conturilor din rețelele de socializare utiliyate de SI; 

Implementarea unui plan de inteligence cibernetic pentru avertizarea timpurie, identificarea HVI și HVT și pentru sprijinul atacului cibernetic;

Campanii mass-media pentru creșterea încrederii în masurile adoptate; 

Campanii mass media pentru influențarea opiniei internaționale și regionale.


RISCURI
Creșterea sau accentuarea diferendelor dintre etniile sunite și șiite; 

Pierderea încrederii populației în coaliția internațională; 

Câinii războiului; 

Apariția unor noi poli de putere etnice sau religioase; 

Apariția tendinței de autodeterminare; 

Apariția unor conflicte înghețate.


Întrebări ?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: